Declaratii de avere si de interese - Primaria Bors 2014

 Nume si Prenume Functia   Unitatea Declaratie de avere Declaratie de Interese
BATORI GEZA PRIMAR la COMUNA BORS     descarca descarca
LORINCZ LAJOS VICEPRIMAR la COMUNA BORS     descarca descarca 
ZBÂRCEA ADRIAN SECRETAR la COMUNA BORS    descarca  descarca 
BALLA PIROSKA SEF.SERV.BUGET FINANTE CONTAB.  la COMUNA BORS    descarca  descarca 
SOBIESCHI ADRIAN MIHAI REFERENT URBANISM  la COMUNA BORS   descarca descarca 
PANTEA DUMITRU REFERENT FINANCIAR  la COMUNA BORS    descarca  descarca 
SANYO ILEANA INSPECTOR BUGET FINANTE CONTAB. la COMUNA BORS     descarca descarca 
KAKOCZ EMILIA INSPECTOR FINANCIAR  la COMUNA BORS  descarca  descarca 
LILE GEORGETA CONSILIER ACHIZITII PUBLICE  la COMUNA BORS  descarca  descarca 
GARAI VIORICA INSPECTOR RESURSE UMANE  la COMUNA BORS  descarca  descarca 
SZEKELY MARIA CONSILIER AS.SOCIALA  la COMUNA BORS  descarca  descarca 
LACZIKO MAGDALENA CONSILIER AS.SOCIALA  la COMUNA BORS descarca  descarca 
SOOS ANNAMARIA  CONSILIER  la COMUNA BORS   descarca descarca 
BARABAS ILDIKO ETELKA EXPERT TOPOGRAF la COMUNA BORS descarca  descarca 
PALCUT C. MONICA INSPECTOR FINANCIAR la COMUNA BORS descarca  descarca 
LUCACI SANDOR ATTILA REFERENT RQM  la COMUNA BORS  descarca  descarca 
LORINCZ MAGDOLNA CONSILIER SPCLEP BORS  la COMUNA BORS  descarca  descarca 
SZOTTER VIORICA CONSILIER SPCLEP BORS  la COMUNA BORS  descarca  descarca 
CSIGER LASZLO ROBERT ADMINISTRATOR  la SC APA CANAL BORS SA SC TRANS PREST SERV BORS SA   descarca descarca 

 

 Nume si Prenume Functia   Unitatea Declaratie de avere Declaratie de Interese
BATORI GEZA PRIMAR la COMUNA BORS     descarca descarca
LORINCZ LAJOS VICEPRIMAR la COMUNA BORS     descarca descarca 
RACZ GAL SZABOLCS CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORS  descarca descarca 
SZATAN GYORGY CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORS descarca  descarca 
RETEK EMILIA CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORS descarca  descarca 
HEGYESI LASZLO CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORS descarca  descarca 
LUKACS IBOLYA CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORS descarca  descarca 
PAUL IANOS TIVADAR CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORS descarca  descarca 
BOR LEVENTE CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORS descarca  descarca 
CURPAS MIHAI CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORS descarca  descarca 
BONDAR IULIU GAVRIL CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORS descarca  descarca 
BIHARI ISTVAN ZSOLT CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORS descarca  descarca 
KAKOCZ LUDOVIC CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORS descarca  descarca 
AMBRUS ZSUZSA CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORS descarca  descarca 
ZBÂRCEA ADRIAN SECRETAR la COMUNA BORS    descarca  descarca